Talententocht

Dit traject is opgesteld uit 6 sessies waarbij we elke keer 1u creatief bezig zijn met het onderwerp.  De sessies volgen op elkaar dus het zijn geen losse contactmomenten.   

Het programma is opgesteld voor kinderen die hun talenten gaan verkennen, inzetten om meer zelfzeker te worden, hun zelfvertrouwen te verhogen, hun zelfwaardering te verhogen, ...

Op deze manier staan ze sterker in hun schoenen en kunnen ze vanuit een meer zekere houding voor zichzelf opkomen, hun mening geven, omgaan met kritiek van anderen, durven om hulp vragen, initiatieven nemen en leren ze omgaan met de gevoelens van anderen. 

De deelnameprijs aan een groepje is 50 euro per sessie. 

300,00 €